Menü

Bir ya da daha çok diş kayıplarında diş eksikliğini tamamlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Uzun yıllardan beri kullanılan Titanyum materyalinden üretilir ve tamamen vücuda uyumlu (biyo uyumlu) doku dostudur.